Ay: Ağustos 2022

Genel

Danıştay’ın Tarihçesi

Danıştay, Türkiye’nin en üst düzey idari yargı kurumudur. 1925’te kabul edilen Danıştay Kanunu ile kurulmuştur.

Genel

Danıştay Nedir?

Danıştay, Türkiye’nin en üst derecedeki idari yargı organıdır. Türk Anayasa Mahkemesi’nden sonra ikinci derecedeki anayasa

Genel

1 Kaymakamlık yargı ilişkisi

Kaymakamlık yargı ilişkisi, kaymakamlık görevini yürüten bir yetkilinin yargısal yetkilere sahip olması anlamına gelir. Kaymakam,

Genel

1 Kaymakamlık ve toplum ilişkileri

Kaymakamlık, devletin ilçe düzeyindeki yönetim birimididir. Toplumla ilişkiler ise kaymakamlığın en önemli görevlerinden biridir. Kaymakamlık,

Genel

1 Kaymakamlık hizmetleri

Kaymakamlık hizmetleri, Türkiye’de valiliklerin altında yer alan ve ilçe yönetimini temsil eden devlet kurumlarıdır. Kaymakamlar,

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi