Ay: Eylül 2023

Genel

Genetik deneyler

Genetik deneyler, genetik materyalin yapı ve işlevinin incelenmesi amacıyla yapılan laboratuvar çalışmalarıdır. Bu deneylerde genetik

Genel

Genetik varyasyon

Genetik varyasyon, bireyler arasında genetik olarak farklılık gösteren özellik veya gen varyasyonlarını ifade eder. Bu

Genel

Genetik özellikler

Genetik özellikler, bir organizmanın genetik yapısı tarafından belirlenen özelliklerdir. Bu özellikler, bir bireyin fiziksel görünümü,

Genel

Genetik hastalıklar

Genetik hastalıklar, kişinin DNA’sında bulunan genlerde meydana gelen anormalliklerden kaynaklanan hastalıklardır. Bu hastalıklar, kişinin doğuştan

Genel

Genetik bozukluk

Genetik bozukluk, bireyin genlerinde meydana gelen bir anormalliktir. Bu anormallik genetik materyaldeki bir mutasyon veya

Genel

Genetik mutasyon

Genetik mutasyon, bir organizmanın DNA’sında meydana gelen kalıtsal değişikliklerdir. Genellikle doğal olarak oluşur, ancak bazen

Genel

Genetik değişiklik

Genetik değişiklik, bir organizmanın genetik materyalinde meydana gelen değişiklikleri ifade eder. Genler, organizmanın kalıtımını ve

Genel

Genom düzenleme

Genom düzenleme, bir organizmanın DNA’sında değişiklik yapmak için kullanılan bir teknolojidir. Bu teknik, CRISPR-Cas9 adı

Genel

Gen düzenleme teknolojisi

Gen düzenleme teknolojisi, genetik materyalin kesme, eklenme veya değiştirme süreçlerini kullanarak organizmaların genetik yapısını değiştiren

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi