Genel

Danıştay’ın Tarihçesi

Danıştay, Türkiye’nin en üst düzey idari yargı kurumudur. 1925’te kabul edilen Danıştay Kanunu ile kurulmuştur. Danıştay, yasama ve yürütme organlarının faaliyetlerini denetler ve hukuki uyumu sağlar. Aynı zamanda idari işlemlerin hukuka uygunluğunu kontrol eder. Danıştay’ın görevleri arasında idari davalara bakmak, iptal davalarını karara bağlamak ve idari yargıya ilişkin sorunlara çözüm bulmak yer alır. Başkanlığı ve üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi