Genel

Kaymakamlık nedir?

Kaymakamlık, Türkiye’de ilçelerde yürütme gücünü temsil eden ve ilçe idaresini yöneten en üst düzey yerel yönetimdir. Kaymakam, vali tarafından atanır ve devletin ilçedeki en yetkili temsilcisidir. Görevleri arasında kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak, günlük idari işleri takip etmek, kamu düzenini korumak ve halka yönelik hizmetlerin planlanması ve uygulanması bulunur. Kaymakam aynı zamanda merkezi hükümet ile yerel yönetimin arasındaki bağlantıyı sağlayan bir köprü konumundadır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi