Genel

Danıştay Hukuk Sistemi İçindeki Yeri

Danıştay, Türkiye’nin yüksek yargı organlarından biridir. Hukuk sistemi içinde önemli bir konuma sahiptir. İdari yargı alanına giren davaların sonuçlarına ilişkin kararları inceleyerek nihai kararı verir. İdari kurum ve kuruluşların işlemlerine karşı açılan davaların yargılamasını yapar. Danıştay, hukuk devleti ilkesinin korunmasında ve hukuka uygunluğun sağlanmasında büyük önem taşır. Kararları hukukun geneli için bağlayıcılığı olan bu kurum, Türkiye’de adil ve tarafsız bir yargının varlığını temsil eder.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi