Genel

Kaymakamlık yetki ve sorumlulukları

Kaymakamlık, idari birim olarak valiliklerin altında bulunan ve ilçelerde görev yapmaktadır. Kaymakam, vali tarafından atanan ve devletin ilçe düzeyinde temsilcisi olan bir memurdur. Kaymakamlığın yetki ve sorumlulukları şunlardır: İlçedeki kamu hizmetlerinin düzenli, etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini sağlamak, idareye bağlı kurumlarla koordinasyonu sağlamak, ilçe sınırlarındaki güvenliği ve kamu düzenini sağlamak, vatandaşların hak ve hukukunu korumak, kamu kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmak, yerel yönetimlerle koordinasyonu sağlamak, acil durumlarla ilgili olarak planlama ve koordinasyon yapmak, mevzuatın gerektirdiği diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi