Ay: Temmuz 2023

Genel

1 Zaten öyle.

“1 Zaten öyle.” ifadesi Türkçe bir ifadedir ve anlamı, bir önceki konuşmada ya da durumda

Genel

1 Kesin olan şu.

Bu kesin olan şey, bir gerçeğin belirli bir durumda ya da konuda kesinlikle olduğunu ifade

Genel

1 Tartışmasız.

“Tartışmasız” kelimesi, bir konu üzerinde herhangi bir mülahaza veya görüş belirtilmeden kabul edilen anlamına gelir.

Genel

1 Aksi düşünülemez.

“Aksi düşünülemez” deyimi, bir durumun ya da olayın tamamen kabul edilemez ya da mantıksız olduğunu

Genel

1 Hiç duraksamadan.

“1 Hiç duraksamadan” ifadesi bir ifadeyi ya da bir eylemi aralıksız bir şekilde yapmayı ifade

Genel

1 Neden olmasın?

“1 Neden olmasın?” bir ifadedir ve bu ifadeyle bir kişi, bir durumun gerçekleşmesine veya yapılmasına

Genel

1 Yapmayalım mı?

“1 Yapmayalım mı?” Türkçede kullanılan bir ifadedir. Genellikle bir plan ya da eylem önerildiğinde, başkalarına

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi