Ay: Ekim 2022

Genel

1 Satış Verileri Analizi

Satış verileri analizi, bir şirketin satış performansını değerlendirmek ve gelecekteki stratejileri belirlemek için kullanılan bir

Genel

1 Dijital Satış Stratejileri

Dijital Satış Stratejileri, işletmelerin hedef kitlelerine dijital kanallar aracılığıyla ürün veya hizmetlerini tanıtma ve satışını

Genel

1 Satış Promosyonları

Satış promosyonları, bir ürünün veya hizmetin satışını artırmak için yapılan pazarlama teknikleridir. İndirimler, hediyeler, özel

Genel

1 Satış Geliştirme

Satış geliştirme, bir şirketin ürünlerinin veya hizmetlerinin satışlarını artırmak için yapılan stratejik faaliyetleri ifade eder.

Genel

Satış ve Pazarlama İlişkisi

Satış ve pazarlama ilişkisi, bir ürünün veya hizmetin pazarlama stratejileri ile müşterilere ulaşma sürecidir. Pazarlama,

Genel

Müşteri İlişkileri ve Satış

“Müşteri İlişkileri ve Satış”, bir işletme veya kuruluşun müşterileriyle olan etkileşimlerini düzenleyen ve satış hedeflerini

Genel

Satış Planlama ve Yönetimi

“Satış Planlama ve Yönetimi”, bir şirketin satış hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler

Genel

Hedef Odaklı Satış

Hedef odaklı satış, bir şirket veya satıcı tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için kullanılan bir satış

Genel

Satış Ekipleri

Satış ekipleri, işletmelerin ürün veya hizmetlerinin satışını gerçekleştirmekle görevli olan gruplardır. Bu ekipler, müşteri ilişkilerini

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi