Toplumsal yapı

Toplumsal yapı, bir toplumun üyelerinin bir arada yaşadığı, ilişkileri, kuralları, değerleri ve normları içeren yapıdır. Toplumsal yapı, bireylerin yaşadıkları ortak alanlardaki sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal ilişkileri şekillendirir. Aile, akrabalık ilişkileri, toplumsal sınıflar, cinsiyet, medeni durum gibi faktörler toplumsal yapıyı etkileyen unsurlardır. Toplumsal yapı, toplumun düzenini ve işleyişini belirleyip, insanların birbirleriyle etkileşimine ve toplumsal düzenin sürdürülmesine yardımcı olur.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi