Ekonomi ve ticaret

Ekonomi, toplumun kaynaklarını kullanarak mal ve hizmet üretimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgilenen bir disiplindir. Ticaret ise mal ve hizmetlerin alım satımını ifade eder. Ekonomi ve ticaret birbirleriyle yakından ilişkilidir ve ekonomik büyümeyi etkileyen önemli faktörlerdir. Ticaret, ülkeler arasında mal ve hizmet alışverişi yaparak ekonomik kalkınmayı sağlar. Ekonomi ve ticaretin iyileşmesi, istihdamın artışı ve yaşam standardının yükselmesi gibi birçok faydayı beraberinde getirir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi