Genel

Temel Şube

“Temel Şube”, bir şirketin ya da bir kuruluşun ana merkezi veya yönetim biriminin resmi adıdır. Bu şube, şirketin stratejik planlamasını, yönetimini ve operasyonlarını yürüten bir ekipten oluşur. Tüm iş birimleri ve faaliyetler bu merkezden yönetilir. Temel Şube, şirketin diğer şubelerine yönlendirme yapar ve kararları alır. Aynı zamanda, şirketin tüm faaliyetlerini izler ve koordine eder. Temel Şube, bir işletmenin en üst düzeydeki karar organıdır ve şirketin başarı için stratejik planlarını belirler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi