Genel

Merkez Şube

“Merkez Şube”, herhangi bir kuruluşun/kurumun merkez ofisi olarak hizmet veren, yönetim faaliyetlerinin yoğunlaştığı şubedir. Genellikle organizasyonun ana karar merkezi olan “Merkez Şube”, diğer şubeler arasında koordinasyon sağlar, yönetim ve stratejik kararlar alır. Ana şube veya genel merkez olarak da bilinir. Genellikle büyük firmaların bulunduğu ve iş operasyonlarının merkezileştirildiği bu şubeler, kuruluşun genel politikasını belirler ve tüm şubeleri denetler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi