Genel

Serbest Gözlem

“Serbest gözlem”, bir olayı, durumu veya ortamı dikkatlice izleyerek gözlemde bulunmaktır. Bu gözlem esnasında katılımcılar, önceden belirlenmiş bir plana veya yönlendirmeye bağlı kalmadan, doğal davranışlarını sergilerler ve içinde bulundukları durumu gözlemlemektedirler. Serbest gözlem yöntemi, sosyal bilimlerde kullanılır ve araştırmacılara gerçek hayatta gerçekleşen davranışları, etkileşimleri ve ilişkileri daha doğal bir şekilde gözlemleme imkanı sağlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi