Genel

Psikolojik Gözlem

Psikolojik gözlem, psikolojik süreçleri ve davranışları incelemek amacıyla gözlem yapma yöntemlerini kapsayan bir araştırma tekniğidir. Gözlemci, bireyin davranışlarını dikkatlice izleyerek, duygu, düşünce ve sosyal etkileşimlerini belirlemeye çalışır. Bu yöntem, bireyin gerçek hayatta gösterdiği davranışları ve tepkileri doğal bir ortamda gözlemlemeyi amaçlar. Psikolojik gözlem, araştırmacıların bireyin iç dünyasını, sosyal etkileşimlerini ve günlük yaşamında nasıl davrandığını anlamalarına yardımcı olur. Böylece psikolojik bilgi ve anlayış geliştirme sürecine katkıda bulunur.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi