Genel

Rapor Bulguları

Rapor bulguları, bir araştırma veya değerlendirme sonucunda elde edilen verilerin analizinin yapıldığı, sonuçların özetlendiği bir raporun içerisinde yer alan bilgilerdir. Bu bulgular, yapılan çalışmanın amacına uygun olarak elde edilen verilerin istatistiksel yöntemlerle analiz edilerek ortaya çıkarılmış sonuçlardır. Rapor bulguları, araştırma veya değerlendirme sürecinin tamamlanmasında önemli bir rol oynar ve bu nedenle raporun en önemli bölümlerinden birini oluşturur. Rapor bulguları, araştırmanın veya değerlendirmenin hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını gösterir ve geçerli ve güvenilir sonuçların sunulmasını sağlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi