Genel

Anket Bulguları

“Anket Bulguları” ifadesi, belirli bir konu veya sorun hakkında yapılan anket çalışmasının sonuçlarını ifade eder. Anketler, belirli bir demografiye sahip insanlara sorular sorularak toplumun görüşlerini veya tercihlerini ölçmek için kullanılan araştırma metodudur. Anket bulguları, genellikle istatistiksel verilere dayanır ve çeşitli grafikler veya tablolar aracılığıyla sunulur. Bu bulgular, önemli kararlar almak veya belirli bir konuyu daha iyi anlamak için kullanılır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi