İstihdam oranları

İstihdam oranları, bir ülkedeki çalışma çağındaki kişilerin istihdam edilenlerin toplam nüfusa oranıdır. Yani istihdam oranı, çalışanların iş gücüne dahil edilen nüfusa oranıdır. İstihdam oranları, bir ülkenin ekonomik durumunu ve istihdam politikalarının etkinliğini gösteren önemli bir göstergedir. Yüksek istihdam oranları ekonominin sağlıklı olduğunu ve işsizlik sorununun az olduğunu gösterirken düşük istihdam oranları, işsizlik sorununun olduğunu ve ekonominin durgun olduğunu gösterir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi