İstihdam düzeyi

İstihdam düzeyi, bir ülkedeki işgücünün ne kadarının istihdam edildiğini ifade eder. Bu oran, iş arayanların çalışma koşullarına uygun iş bulma durumunu gösterir. İstihdam düzeyi yüksekse, ekonomi güçlü olarak kabul edilir ve işsizlik oranı düşer. İşsizlik düzeyindeki artış ise, istihdam düzeyinin düşmesine neden olur. İstihdam düzeyinin yüksek olması, ekonomik büyüme, gelir dağılımı ve toplumsal refah gibi faktörlerin iyileşmesine katkı sağlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi