Genel

Genetik mutasyon

Genetik mutasyon, bir organizmanın DNA’sında meydana gelen kalıtsal değişikliklerdir. Genellikle doğal olarak oluşur, ancak bazen çevresel etkiler sonucu da meydana gelebilir. Mutasyonlar, bir genin yapısındaki değişiklikler veya DNA dizisindeki nokta, eklemeli veya kayıp mutasyonlar şeklinde olabilir. Bu değişiklikler, bir organizmanın fenotipini (görünür özelliklerini) ve bazen de genotipini (genetik bilgisini) etkileyebilir. Mutasyonlar, evrimsel süreçte önemli bir rol oynayabilir ve yeni genetik varyasyonların ortaya çıkmasına yol açabilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi