Genel

Genetik değişiklik

Genetik değişiklik, bir organizmanın genetik materyalinde meydana gelen değişiklikleri ifade eder. Genler, organizmanın kalıtımını ve özelliklerini kontrol eder. Genetik değişiklikler, mutasyon adı verilen doğal veya yapay olarak oluşan değişikliklerden kaynaklanabilir. Bu değişiklikler, organizmanın fenotipini (gözlenebilir özellikleri) etkileyebilir ve yeni özelliklerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Genetik değişiklikler, evrim sürecinde önemli bir rol oynayabilir ve canlıların çeşitliliğini artırabilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi