Genel

Yargıtay İstinaf Mahkemeleri ve Temyiz Usulü

Yargıtay İstinaf Mahkemeleri, yerel mahkemelerin verdikleri kararlara karşı yapılan inceleme ve değerlendirme yapar. Bu mahkemeler, yerel mahkemelerin hukuka aykırı kararlarını düzeltmeyi amaçlar. Kararı istinaf mahkemesine gönderilen dosya, dosyanın tamamını inceleyen mahkemece karara bağlanır. İstinaf mahkemesi kararına itiraz eden taraf ise bu dosyayı Yargıtay’a gönderir, Yargıtay da dosyayı inceleyip karar verir. Temyiz usulü, Yargıtay’a yapılan başvurudur. Yargıtay, yerel mahkeme veya istinaf mahkemelerinin hukuka aykırı kararlarını denetler ve bu kararları bozabilir. Temyiz incelemesi sadece hukuka uygunluk açısından yapılır, delil incelemesi yapılmaz.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi