Genel

Yabancı uyruklu insanlar

“Yabancı uyruklu insanlar” terimi, Türkiye’ye başka bir ülkeden gelen ve Türkiye vatandaşı olmayan kişileri ifade eder. Yabancıların Türkiye’de oturma, çalışma veya geçici ikamet etme hakkı vardır. Yabancılar, çeşitli amaçlarla Türkiye’ye gelebilirler, örneğin turistik gezi, eğitim, çalışma veya aile birleşimi gibi nedenlerle. Yabancı uyruklu insanlar, Türkiye’nin kültürel çeşitliliğine katkıda bulunurken, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına da etki ederler. Türkiye’de yabancılar için çeşitli kanunlar ve düzenlemeler bulunmaktadır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi