Genel

Sığınak Ev: Koruma Evi

“Sığınak Ev: Koruma Evi”, şiddet gören kadınlar ve çocuklar için güvenli bir sığınma imkanı sağlayan bir kurumdur. Bu evler, mağdur kadınlara barınma, beslenme, sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olurken aynı zamanda psikososyal destek ve hukuki danışmanlık gibi hizmetler sunmaktadır. Sığınak Evler, mağdurların güvenli bir ortamda toparlanabilmeleri ve yeni bir başlangıç yapabilmeleri için önemli bir rol oynamaktadır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi