Genel

Sanatta Sosyal Değişim

“Sanatta Sosyal Değişim”, sanatın toplumsal, kültürel ve politik bir değişimin aracı olarak kullanıldığı bir anlayışı ifade eder. Sanatın, toplumdaki sosyal sorunları ortaya çıkarma, eleştirme ve çözüm önerileri sunma potansiyeli vardır. Bu anlayışla sanat, adaletsizlik, eşitsizlik, sınıf mücadelesi gibi konuları işleyerek toplumda bilinç yaratmayı hedefler. Sanatta sosyal değişim çerçevesinde sanatçılar, toplumda duyarlılık oluşturarak dönüşüm ve iyileşmenin sağlanmasına katkıda bulunurlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi