Genel

Öğretmen Rolleri

Öğretmen rolleri, öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecindeki rehberi ve lideridir. Öğretmenler, bilgi aktarmanın yanı sıra öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmekle de görevlidir. Onlar, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre ders planları yapar, ders materyalleri hazırlar ve öğrenme ortamlarını oluşturur. Ayrıca öğrencilerin davranışlarını yönlendirerek disiplinli bir ortam sağlar ve öğrencilere değerler ve ahlaki prensipler kazandırır. Öğretmenler, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini destekleyici aktiviteler düzenler ve öğrencilerle birebir ilgilenir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi