Genel

Küreselleşme ve uluslararası ilişkiler

Küreselleşme, dünya ekonomileri, teknolojileri ve kültürlerinin birbirleriyle giderek daha çok etkileşim içinde olduğu bir süreçtir. Uluslararası ilişkiler ise devletler arasındaki politik, ekonomik ve kültürel işbirliklerini ve etkileşimleri ifade eder. Temeli tarih boyunca atılan bu ilişkiler günümüzde daha da önem kazanmıştır. Küreselleşme ve uluslararası ilişkiler, devletler arasındaki diplomasi, ticaret, göç, iletişim ve kültürel alışveriş gibi birçok alanda ortaklaşmayı ve etkileşimi sağlamaktadır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi