Genel

Hızla büyüyen nüfus ve kentleşme

Türkiye’de hızla büyüyen nüfus ve kentleşme, son yıllarda gözle görülür bir şekilde artış göstermektedir. Bu durum, kırsaldan kente göçün hızlanmasıyla birlikte gerçekleşmektedir. Nüfusun hızla artması, yerleşim alanlarının genişlemesine ve kentleşmenin yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Bu da şehirlerin altyapısının ve hizmetlerin yetersiz kalmasına sebep olmaktadır. Toplu konut projeleri ve yeni yerleşim alanlarının oluşturulması gibi önlemler alınması bu sorunun çözümüne yönelik adımlardır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi