Genler ve Kalıtım

Genler, canlıların genetik bilgilerini taşıyan yapısal birimlerdir. Kalıtım ise bu genlerin nesilden nesile aktarılması olayıdır. Her canlıda genler bulunur ve bu genlerin kombinasyonu, canlının fiziksel ve bazı davranışsal özelliklerini belirler. Genler, DNA molekülü üzerinde bulunur ve canlıların özelliklerini taşır. Kalıtım yoluyla ebeveynlerden alınan genler, yeni bireyin özelliklerini oluşturur. Genlerin farklı kombinasyonları, canlıların çeşitlilik göstermesini sağlar. Böylece, genler ve kalıtım, evrimin temelini oluşturur.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi