Genetik Varyasyonlar

“Genetik varyasyonlar”, bireyler arasında oluşan genetik farklılıkları ifade eder. Bu farklılıklar, DNA dizilimindeki değişiklikler sonucu ortaya çıkar. Genetik varyasyonlar, doğal seçilim, rastlantısal mutasyonlar ve çevresel etkiler gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Bu varyasyonlar, bireylerin fiziksel özellikleri, hastalıklara ilişkin yatkınlıkları ve adaptasyon kabiliyetlerini etkiler. Genetik varyasyonlar, canlı türlerinin çeşitliliğini sağlar ve evrimsel süreçte önemli bir rol oynar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi