Genel

Gelir eşitsizliğinin toplumsal huzura etkisi hipotezi

Gelir eşitsizliğinin toplumsal huzura etkisi hipotezi, gelir dağılımındaki eşitsizlik düzeyinin artmasıyla birlikte toplumsal huzurun azalacağı önermesidir. Daha fazla gelire sahip olanların, daha düşük gelire sahip olanlarla karşılaştırıldığında daha iyi yaşam standartlarına, eğitime ve sağlık hizmetlerine erişim sağladığı düşünüldüğünde, eşitsizlik arttıkça sosyal hoşnutsuzluk ve toplumsal sorunlar da artabilir. Ekonomik ve sosyal dengesizlikler, adaletsizlik hissi, suç oranları ve hükümete olan güvenin azalması gibi sorunlara yol açabilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi