Genel

Eylemde Eşanlamlı ve Zıt Anlamlı Fiiller

Eylemde eşanlamlı fiiller, anlam bakımından birbirine yakın olan iki fiilin kullanılması durumudur. Örneğin, “koşmak” ve “süratle gitmek” eşanlamlıdır. Eylemde zıt anlamlı fiiller ise tam zıt anlamları ifade eden fiillerdir. Örneğin, “gelmek” ve “gitmek” zıt anlamlıdır. Yani eşanlamlı fiiller benzer anlama gelirken, zıt anlamlı fiiller tam karşıt anlamlara sahiptir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi