Genel

Eylem Türleri: Kip ve Zaman Eylemleri

Eylem türleri, Türkçe dilbilgisinde önemli bir yer tutar. Bunlar kip ve zaman eylemleridir. Kip eylemleri, konuşma anında gerçekleşen veya gelecekte gerçekleşmesi beklenen eylemleri ifade eder. Zaman eylemleri ise geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zaman olmak üzere üç gruba ayrılır. Bu eylemler, cümlelerin anlamını belirleyen ve dilin yapısal özellikleri arasında yer alan önemli unsurlardır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi