Genel

Esas Makam

“Esas Makam”, Türk müziğinde kullanılan sekiz sesli bir skaladır. Türk müziği makamlarının ana skalasını oluşturan Esas Makam, doğaçlama ve bestecilikte temel bir rol oynar. Türk müziğinde çok sayıda makam bulunmasına rağmen Esas Makam’lar en çok kullanılan ve öğrenilen skalalardır. Bu makamlar, müzik eserlerindeki duygu, atmosfer ve tınıyı belirler. Esas Makam’lar, Türk müziğinin karakteristik özelliklerinden biridir ve çeşitli enstrümanlarla icra edilebilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi