Doğum Haritasında Açılar: Anlamları ve Önemi

Doğum haritası, bir kişinin astrolojik pozisyonlarını gösteren bir haritadır. Doğum haritası, bir kişinin doğum yılı, doğum ayı, doğum günü ve doğum saati gibi bilgilere dayanarak hesaplanır. Bu bilgiler kullanılarak, doğum haritasında Güneş, Ay, Merkür, Venus, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton gibi astrolojik cisimlerin pozisyonları belirlenir. Doğum haritası, ayrıca bu cisimlerin hangi burçlarda olduğunu ve birbirlerine oluşturdukları açıları gösterir.

Doğum haritası, astrolojiye göre bir kişinin kişilik özelliklerini, eğilimlerini ve gelecekteki olası yönlerini gösterebilir. Doğum haritasının yorumlanması astroloji uzmanları tarafından yapılır ve her kişinin doğum haritası farklıdır.

Doğum haritasında açıların anlamları ve önemi

Doğum haritasında açılar, astrolojik pozisyonlarınızda astrolojik cisimlerin birbirlerine oluşturdukları açılardır. Açılar, insanların düşüncelerini ve eylemlerini etkileyebilir ve bu nedenle astrolojik olarak önemlidirler.

Örneğin, Merkür açısı, insanların düşünme, konuşma, iletişim ve öğrenme gibi konulardaki eğilimlerini temsil eder. Venus açısı ise, insanların aşk, arkadaşlık, sanat ve değerler gibi konulardaki eğilimlerini temsil eder. Mars açısı, insanların enerji, harekete geçme gücü ve cesaret gibi konulardaki eğilimlerini temsil eder. Jüpiter açısı ise, insanların inançlar, hedefler ve büyüme gibi konulardaki eğilimlerini temsil eder.

Bu sadece birkaç örnek. Doğum haritasında diğer açılar da vardır ve her bir açının insanların düşüncelerini ve eylemlerini nasıl etkilediği farklıdır. Örneğin, Satürn açısı insanların sorumluluklarını yerine getirme ve disiplinli olma gibi konulardaki eğilimlerini temsil eder. Uranüs açısı ise, insanların yenilikçi düşünme ve değişime açık olma gibi konulardaki eğilimlerini temsil eder.

Doğum haritasında önemli açılar şunlardır:

 1. Merkür açısı: Merkür açısı, insanların düşünme, konuşma, iletişim ve öğrenme gibi konulardaki eğilimlerini temsil eder.
 2. Venus açısı: Venus açısı, insanların aşk, arkadaşlık, sanat ve değerler gibi konulardaki eğilimlerini temsil eder.
 3. Mars açısı: Mars açısı, insanların enerji, harekete geçme gücü ve cesaret gibi konulardaki eğilimlerini temsil eder.
 4. Jüpiter açısı: Jüpiter açısı, insanların inançlar, hedefler ve büyüme gibi konulardaki eğilimlerini temsil eder.
 5. Satürn açısı: Satürn açısı, insanların sorumluluklarını yerine getirme ve disiplinli olma gibi konulardaki eğilimlerini temsil eder.
 6. Uranüs açısı: Uranüs açısı, insanların yenilikçi düşünme ve değişime açık olma gibi konulardaki eğilimlerini temsil eder.
 7. Neptün açısı: Neptün açısı, insanların hayal gücü, yaratıcılık ve duygusal anlamda esneklik gibi konulardaki eğilimlerini temsil eder.
 8. Plüton açısı, insanların derinlemesine değişim ve dönüşüm gibi konulardaki eğilimlerini temsil eder.

Merkür, diğer astrolojik cisimlerle oluşturduğu açılar ve bu açıların anlamları şunlardır:

 • Merkür-Güneş açısı: Merkür-Güneş açısı, insanların düşüncelerini ve eylemlerini etkileyen açıdır. Bu açı, insanların düşünme tarzlarını ve kendilerine nasıl değer verdiklerini gösterir.
 • Merkür-Ay açısı: Merkür-Ay açısı, insanların duygularını ve düşüncelerini etkileyen açıdır. Bu açı, insanların duygusal düşüncelerini ve nasıl bu düşünceleri ifade ettiklerini gösterir.
 • Merkür-Venus açısı: Merkür-Venus açısı, insanların ilişkileri ve iletişimleri etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl ilişki kurduklarını ve iletişim kurma tarzlarını gösterir.
 • Merkür-Mars açısı: Merkür-Mars açısı, insanların harekete geçme gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl harekete geçtiklerini ve nasıl etkili bir şekilde çalıştıklarını gösterir.
 • Merkür-Jüpiter açısı: Merkür-Jüpiter açısı, insanların hedeflerine ulaşma gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl hedeflerine ulaştıklarını ve nasıl büyüdüklerini gösterir.
 • Merkür-Satürn açısı: Merkür-Satürn açısı, insanların disiplinli olma ve sorumlulukları yerine getirme gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl sorumluluklarını yerine getirdiklerini ve nasıl disiplinli olduklarını gösterir.
 • Merkür-Uranüs açısı: Merkür-Uranüs açısı, insanların yenilikçi düşünme gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl yenilikçi düşündüklerini ve nasıl değişime açık olduklarını gösterir.
 • Merkür-Neptün açısı: Merkür-Neptün açısı, insanların hayal gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl hayal güçlerini kullandıklarını ve nasıl yaratıcı olduklarını gösterir.
 • Merkür-Plüton açısı: Merkür-Plüton açısı, insanların derinlemesine değişim ve dönüşüm gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl derinlemesine değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiklerini ve nasıl güçlü bir şekilde değişimleri yönetebildiklerini gösterir.

Venüs, diğer astrolojik cisimlerle oluşturduğu açılar ve bu açıların anlamları şunlardır:

 1. Venus-Güneş açısı: Venus-Güneş açısı, insanların aşk ve sevgi gibi konulardaki eğilimlerini etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl sevdiklerini ve nasıl aşk yaşadıklarını gösterir.
 2. Venus-Ay açısı: Venus-Ay açısı, insanların duygularını ve ilişkilerini etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl duygularını ifade ettiklerini ve nasıl ilişki kurduklarını gösterir.
 3. Venus-Merkür açısı: Venus-Merkür açısı, insanların iletişimlerini ve ilişkilerini etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl iletişim kurduklarını ve nasıl ilişki kurma tarzlarını gösterir.
 4. Venus-Mars açısı: Venus-Mars açısı, insanların cinsel enerjisi ve dürtüleri gibi konulardaki eğilimlerini etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl cinsel enerjilerini ifade ettiklerini ve nasıl dürtülerini yönetebildiklerini gösterir.
 5. Venus-Jüpiter açısı: Venus-Jüpiter açısı, insanların değerlerini ve hedeflerini etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl değerlerini belirlediklerini ve nasıl hedeflerine ulaştıklarını gösterir.
 6. Venus-Satürn açısı: Venus-Satürn açısı, insanların sorumluluklarını yerine getirme ve disiplinli olma gibi konulardaki eğilimlerini etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl sorumluluklarını yeterince yerine getirdiklerini ve nasıl disiplinli olduklarını gösterir.
 7. Venus-Uranüs açısı: Venus-Uranüs açısı, insanların yenilikçi düşünme ve değişime açık olma gibi konulardaki eğilimlerini etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl yenilikçi düşündüklerini ve nasıl değişime açık olduklarını gösterir.
 8. Venus-Neptün açısı: Venus-Neptün açısı, insanların hayal gücü ve yaratıcılık gibi konulardaki eğilimlerini etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl hayal güçlerini kullandıklarını ve nasıl yaratıcı olduklarını gösterir.
 9. Venus-Plüton açısı: Venus-Plüton açısı, insanların derinlemesine değişim ve dönüşüm gibi konulardaki eğilimlerini etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl derinlemesine değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiklerini ve nasıl güçlü bir şekilde değişimleri yönetebildiklerini gösterir.

Mars, diğer astrolojik cisimlerle oluşturduğu açılar ve bu açıların anlamları şunlardır:

 1. Mars-Güneş açısı: Mars-Güneş açısı, insanların enerji ve harekete geçme gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl enerjilerini yönetebildiklerini ve nasıl harekete geçtiklerini gösterir.
 2. Mars-Ay açısı: Mars-Ay açısı, insanların duygularını ve hareketlerini etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl duygularını ifade ettiklerini ve nasıl hareket ettiklerini gösterir.
 3. Mars-Merkür açısı: Mars-Merkür açısı, insanların harekete geçme gücünü ve etkili iletişim kurma gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl harekete geçtiklerini ve nasıl etkili bir şekilde iletişim kurduklarını gösterir.
 4. Mars-Venüs açısı: Mars-Venüs açısı, insanların cinsel enerjisi ve ilişkileri gibi konulardaki eğilimlerini etkilerini etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl cinsel enerjilerini ifade ettiklerini ve nasıl ilişki kurduklarını gösterir.
 5. Mars-Jüpiter açısı: Mars-Jüpiter açısı, insanların hedeflerine ulaşma gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl hedeflerine ulaştıklarını ve nasıl büyüdüklerini gösterir.
 6. Mars-Satürn açısı: Mars-Satürn açısı, insanların disiplinli olma ve sorumlulukları yerine getirme gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl sorumluluklarını yerine getirdiklerini ve nasıl disiplinli olduklarını gösterir.
 7. Mars-Uranüs açısı: Mars-Uranüs açısı, insanların yenilikçi düşünme ve değişime açık olma gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl yenilikçi düşündüklerini ve nasıl değişime açık olduklarını gösterir.
 8. Mars-Neptün açısı: Mars-Neptün açısı, insanların hayal gücü ve yaratıcılık gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl hayal güçlerini kullandıklarını ve nasıl yaratıcı olduklarını gösterir.
 9. Mars-Plüton açısı: Mars-Plüton açısı, insanların derinlemesine değişim ve dönüşüm gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl derinlemesine değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiklerini ve nasıl güçlü bir şekilde değişimleri yönetebildiklerini gösterir.

Jüpiter, diğer astrolojik cisimlerle oluşturduğu açılar ve bu açıların anlamları şunlardır:

 1. Jüpiter-Güneş açısı: Jüpiter-Güneş açısı, insanların büyüme ve gelişme gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl büyüdüklerini ve nasıl geliştiklerini gösterir.
 2. Jüpiter-Ay açısı: Jüpiter-Ay açısı, insanların duygularını ve içgüdülerini etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl duygularını ifade ettiklerini ve nasıl içgüdülerine güvendiklerini gösterir.
 3. Jüpiter-Merkür açısı: Jüpiter-Merkür açısı, insanların harekete geçme ve iletişim kurma gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl harekete geçtiklerini ve nasıl iletişim kurduklarını gösterir.
 4. Jüpiter-Venüs açısı: Jüpiter-Venüs açısı, insanların değerlerine ve hedeflerine etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl değerlerini belirlediklerini ve nasıl hedeflerine ulaştıklarını gösterir.
 5. Jüpiter-Mars açısı: Jüpiter-Mars açısı, insanların hedeflerine ulaşma ve büyüme gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl hedeflerine ulaştıklarını ve nasıl büyüdüklerini gösterir.
 6. Jüpiter-Satürn açısı: Jüpiter-Satürn açısı, insanların sorumluluklarını yerine getirme ve disiplinli olma gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl sorumluluklarını yerine getirdiklerini ve nasıl disiplinli olduklarını gösterir.
 7. Jüpiter-Uranüs açısı: Jüpiter-Uranüs açısı, insanların yenilikçi düşünme ve değişime açık olma gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl yenilikçi düşündüklerini ve nasıl değişime açık olduklarını gösterir.
 8. Jüpiter-Neptün açısı: Jüpiter-Neptün açısı, insanların hayal gücü ve yaratıcılık gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl hayal güçlerini kullandıklarını ve nasıl yaratıcı olduklarını gösterir.
 9. Jüpiter-Plüton açısı: Jüpiter-Plüton açısı, insanların derinlemesine değişim ve dönüşüm gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl derinlemesine değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiklerini ve nasıl güçlü bir şekilde değişimleri yönetebildiklerini gösterir.

Satürn, diğer astrolojik cisimlerle oluşturduğu açılar ve bu açıların anlamları şunlardır:

 1. Satürn-Güneş açısı: Satürn-Güneş açısı, insanların büyüme ve gelişme gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl büyüdüklerini ve nasıl geliştiklerini gösterir.
 2. Satürn-Ay açısı: Satürn-Ay açısı, insanların duygularını ve içgüdülerini etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl duygularını ifade ettiklerini ve nasıl içgüdülerine güvendiklerini gösterir.
 3. Satürn-Merkür açısı: Satürn-Merkür açısı, insanların harekete geçme ve iletişim kurma gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl harekete geçtiklerini ve nasıl iletişim kurduklarını gösterir.
 4. Satürn-Venüs açısı: Satürn-Venüs açısı, insanların değerlerine ve hedeflerine etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl değerlerini belirlediklerini ve nasıl hedeflerine ulaştıklarını gösterir.
 5. Satürn-Mars açısı: Satürn-Mars açısı, insanların hedeflerine ulaşma ve büyüme gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl hedeflerine ulaştıklarını ve nasıl büyüdüklerini gösterir.
 6. Satürn-Jüpiter açısı: Satürn-Jüpiter açısı, insanların sorumluluklarını yerine getirme ve disiplinli olma gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl sorumluluklarını yerine getirdiklerini ve nasıl disiplinli olduklarını gösterir.
 7. Satürn-Uranüs açısı: Satürn-Uranüs açısı, insanların yenilikçi düşünme ve değişime açık olma gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl yenilikçi düşündüklerini ve nas
 8. ıl değişime açık olduklarını gösterir.
 9. Satürn-Neptün açısı: Satürn-Neptün açısı, insanların hayal gücü ve yaratıcılık gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl hayal güçlerini kullandıklarını ve nasıl yaratıcı olduklarını gösterir.
 10. Satürn-Plüton açısı: Satürn-Plüton açısı, insanların derinlemesine değişim ve dönüşüm gücünü etkileyen açıdır. Bu açı, insanların nasıl derinlemesine değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiklerini ve nasıl güçlü bir şekilde değişimleri yönetebildiklerini gösterir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi