Doğum Haritasında Venüs ve Açıları

Doğum Haritasında Venüs, aşk, güzellik, estetik ve değerler gezegeni olarak bilinir. Bir doğum haritası yorumlarken Venüs’ün konumu, kişinin romantik ilişkilerini, sanatsal yeteneklerini ve değer sistemlerini belirlemede önemli bir rol oynar. Bu yazıda, Venüs’ün burçlardaki asaletleri, yani yöneticilik, yücelme, düşüş ve zararda olma durumlarını inceleyeceğiz. Ayrıca, Venüs’ün açıları ve bu açıların kişinin yaşamına etkilerini ele alacağız.

Venüs’ün Burçlardaki Asaletleri

Astrolojide her gezegenin belirli burçlarda güçlü veya zayıf olduğu kabul edilir. Bu durumlar yöneticilik, yücelme, düşüş ve zararda olmak olarak adlandırılır.

 1. Yöneticilik (Domicile): Venüs, Boğa ve Terazi burçlarının yöneticisidir. Bu burçlarda Venüs, doğal enerjilerini en rahat şekilde ifade eder. Boğa’da Venüs, maddi değerler ve fiziksel güzellik üzerine odaklanırken, Terazi’de daha çok ilişkiler, uyum ve estetik üzerine odaklanır.
 2. Yücelme (Exaltation): Venüs, Balık burcunda yücelir. Bu burçta Venüs, ideal aşk, koşulsuz sevgi ve hayal gücü gibi konuları en yüksek potansiyelde deneyimler. Balık’ta Venüs, fedakarlık ve romantizmin zirvesindedir.
 3. Düşüş (Fall): Venüs, Başak burcunda düşüştedir. Bu burçta Venüs, analitik ve eleştirel bir enerjiyle çalışır. Aşk ve güzellik konularında daha temkinli ve detaycı davranabilir.
 4. Zararda Olmak (Detriment): Venüs, Koç ve Akrep burçlarında zarardadır. Koç’ta Venüs, aceleci ve bireyselci bir tutum sergilerken, Akrep’te daha gizemli ve tutkulu bir yapıya bürünür. Her iki durumda da Venüs, doğal enerjilerini tam anlamıyla ifade etmekte zorlanır.

Venüs’ün Doğum Haritasındaki Diğer Göstergelere Açıları

Venüs’ün doğum haritasındaki diğer gezegenlerle yaptığı açılar, kişinin hayatında aşk, ilişkiler ve estetikle ilgili konuları nasıl deneyimlediğini belirler.

Venüs ve Güneş Arasındaki Açılar

Venüs ve Güneş arasındaki açılar genellikle belirli bir aralıkta olur. Venüs, Güneş’e en fazla yaklaşık 47 derece uzaklıkta olabilir. Bu nedenle, bazı açılar mümkün değildir. İşte Venüs ve Güneş arasındaki olası açılar:

 • Kavuşum (0 derece): Kişinin öz değeri, yaratıcılığı ve kişisel cazibesi artar. Bu kişiler genellikle çekici ve karizmatiktir. Aşk ve ilişkilerde kendine güven duyarlar.
 • Yarısekstil (30 derece): Hafif bir destek sağlar. Kişi, yaratıcı projelerde ve ilişkilerde kendini daha rahat ifade eder.
 • Yarı-Kare (45 derece): Küçük zorluklar ve gerilimler yaşanabilir. Kişi, özgüven eksikliği veya aşk hayatında bazı çatışmalarla karşılaşabilir.

Venüs ve Merkür Arasındaki Açılar

 • Kavuşum (0 derece): İletişimde zarafet ve çekicilik sağlar. Kişi, diplomatik, sosyal ve sanatsal konularda başarılı olabilir. İlişkilerde ve iletişimde uyum ve anlayış ön plandadır.
 • Yarısekstil (30 derece): Kişinin iletişim becerilerini ve sosyal yeteneklerini destekler. İlişkilerde ve sanatsal ifadelerde hafif bir avantaj sağlar.
 • Sekstil (60 derece): İletişim ve sosyal ilişkilerde fırsatlar ve uyum yaratır. Kişi, sanatsal projelerde ve sosyal etkinliklerde başarı elde edebilir.
 • Yarı-Kare (45 derece): Küçük iletişim zorlukları ve ilişkilerde gerginlikler yaşanabilir. Kişi, bazen sözlerini yanlış anlaşılabilir veya ifade ederken zorlanabilir.

Venüs ve Mars Arasındaki Açılar

 • Kavuşum (0 derece): Venüs ve Mars kavuşumdayken, aşk ve tutku birleşir. Bu açı, ilişkilerde büyük bir çekim ve cinsel enerji getirir. Kişi, romantik ilişkilerde aktif, tutkulu ve enerjik olabilir. Ancak, bu enerji zaman zaman çatışmalara da yol açabilir.
 • Yarısekstil (30 derece): Venüs ve Mars arasındaki 30 derecelik yarısekstil açısı, uyumlu bir etkileşim sağlar. İlişkilerde küçük ama olumlu destekler verir. Kişi, romantik ve yaratıcı enerjilerini daha rahat ifade edebilir.
 • Sekstil (60 derece): Venüs ve Mars arasındaki sekstil açısı, uyum ve fırsatlar sunar. İlişkilerde denge ve iş birliği ön plandadır. Kişi, romantik ilişkilerde hem sevgi dolu hem de tutkulu olabilir. Bu açı, yaratıcı projelerde ve ortaklıklarda başarı getirir.
 • Kare (90 derece): Venüs ve Mars arasındaki kare açısı, ilişkilerde zorluklar ve gerilimler yaratabilir. Bu açı, sevgi ve tutku arasındaki çatışmaları simgeler. Kişi, ilişkilerde zaman zaman gerginlik ve çekişme yaşayabilir. Ancak, bu gerilim yaratıcı çözümler bulmak için bir fırsat da olabilir.
 • Üçgen (120 derece): Venüs ve Mars arasındaki üçgen açısı, uyum ve akışkanlık sağlar. İlişkilerde doğal bir denge ve rahatlık hissi vardır. Kişi, romantik ilişkilerde kendini rahat ve güvenli hisseder. Bu açı, yaratıcılığı ve enerjiyi artırır.
 • Kavuşum (135 derece): Venüs ve Mars arasındaki 135 derecelik açı, kişi içsel çatışmalar yaşayabilir. Bu açı, sevgi ve tutku arasındaki dengesizlikleri ve gerginlikleri simgeler. Kişi, ilişkilerde ve yaratıcı projelerde zorluklar yaşayabilir.
 • Kavuşum (150 derece): Venüs ve Mars arasındaki 150 derecelik açı, kişinin ilişkilerinde ve içsel dünyasında uyumsuzluklar yaratabilir. Bu açı, sevgi ve tutku arasında uyum sağlama çabalarını simgeler.
 • Kavuşum (180 derece): Venüs ve Mars arasındaki karşıt açı, ilişkilerde büyük bir çekim ve zıtlık yaratır. Bu açı, sevgi ve tutku arasındaki kutuplaşmayı simgeler. Kişi, ilişkilerde denge ve uyum sağlamak için çaba göstermek zorunda kalabilir. Ancak, bu zıtlık güçlü bir çekim ve öğrenme fırsatları da sunar.

Venüs ve Jüpiter Arasındaki Açılar

 1. Kavuşum (0 derece): Bu açı, bolluk, iyimserlik ve genişleme enerjilerini bir araya getirir. Kişi, aşk hayatında ve sosyal ilişkilerinde büyük bir şans ve iyimserlik yaşar. Maddi konularda da şanslı olabilir.
 2. Yarısekstil (30 derece): Küçük ama olumlu bir destek sağlar. Kişi, aşk hayatında ve sosyal ilişkilerinde hafif bir iyileşme ve genişleme hissi yaşayabilir.
 3. Sekstil (60 derece): İlişkilerde ve sosyal hayatta fırsatlar ve uyum sağlar. Kişi, sosyal etkinliklerde ve finansal konularda başarı elde edebilir. Bu açı, cömertlik ve iyimserlik getirir.
 4. Kare (90 derece): İlişkilerde ve finansal konularda zorluklar ve aşırı iyimserlik yaratabilir. Kişi, aşırı harcamalar yapabilir ve maddi konularda dikkatli olmalıdır.
 5. Üçgen (120 derece): İlişkilerde ve sosyal hayatta büyük bir uyum ve akışkanlık sağlar. Kişi, romantik ve sosyal ilişkilerde kendini rahat ve güvende hisseder. Bu açı, maddi konularda da şanslı olmayı simgeler.
 6. Kavuşum (135 derece): İçsel çatışmalar yaratabilir ve ilişkilerde dengesizliklere neden olabilir. Kişi, aşırı iyimserlik ve maddi konularda sorunlar yaşayabilir.
 7. Kavuşum (150 derece): Uyumsuzluk ve içsel çatışmalar yaratabilir. Kişi, ilişkilerde ve maddi konularda uyum sağlama çabası içinde olabilir.
 8. Karşıt (180 derece): İlişkilerde büyük bir çekim ve zıtlık yaratır. Kişi, ilişkilerde denge sağlamak için çaba göstermek zorunda kalabilir. Bu açı, aşırı iyimserlik ve aşırı harcamalar konusunda dikkatli olmayı gerektirir.

Venüs ve Satürn Arasındaki Açılar

 1. Kavuşum (0 derece): Bu açı, ilişkilerde ciddi ve sorumlu bir yaklaşım getirir. Kişi, sadakat ve bağlılık konularında güçlüdür, ancak bazen soğukluk ve mesafe hissedebilir.
 2. Yarısekstil (30 derece): Hafif bir destek sağlar. Kişi, ilişkilerde ve maddi konularda daha sabırlı ve sorumlu davranabilir.
 3. Sekstil (60 derece): İlişkilerde ve maddi konularda fırsatlar ve istikrar sağlar. Kişi, uzun vadeli planlar yapmada başarılı olabilir ve ilişkilerde güven ve sadakat ön plandadır.
 4. Kare (90 derece): İlişkilerde ve maddi konularda zorluklar ve kısıtlamalar yaratabilir. Kişi, sorumluluklar ve engellerle karşılaşabilir ve ilişkilerde soğukluk yaşayabilir.
 5. Üçgen (120 derece): İlişkilerde ve maddi konularda uyum ve istikrar sağlar. Kişi, sorumluluklarını kolaylıkla yerine getirebilir ve ilişkilerde sadakat ve güven ön plandadır.
 6. Kavuşum (135 derece): İçsel çatışmalar ve kısıtlamalar yaratabilir. Kişi, ilişkilerde ve maddi konularda zorluklarla karşılaşabilir.
 7. Kavuşum (150 derece): Uyumsuzluk ve içsel çatışmalar yaratabilir. Kişi, ilişkilerde ve maddi konularda denge sağlama çabası içinde olabilir.
 8. Karşıt (180 derece): İlişkilerde büyük bir çekim ve zıtlık yaratır. Kişi, ilişkilerde denge ve istikrar sağlamak için çaba göstermek zorunda kalabilir. Bu açı, sorumluluklar ve engeller konusunda dikkatli olmayı gerektirir.

Venüs ve Uranüs Arasındaki Açılar

 1. Kavuşum (0 derece): Yenilikçi ve sıradışı ilişkiler getirir. Ani aşk başlangıçları ve beklenmedik değişimler yaşanabilir. Kişi, özgürlük ve bireysellik arayışında olabilir.
 2. Yarısekstil (30 derece): Küçük ama olumlu değişiklikler ve yenilikler getirir. Kişi, ilişkilerde daha özgür ve bağımsız hissedebilir.
 3. Sekstil (60 derece): İlişkilerde ve sosyal hayatta fırsatlar ve yenilikler sağlar. Kişi, yenilikçi projelerde ve sosyal etkinliklerde başarılı olabilir.
 4. Kare (90 derece): İlişkilerde ve sosyal hayatta zorluklar ve ani değişiklikler yaratabilir. Kişi, beklenmedik olaylarla karşılaşabilir ve ilişkilerde gerginlik yaşayabilir.
 5. Üçgen (120 derece): İlişkilerde ve sosyal hayatta uyum ve yenilik sağlar. Kişi, ilişkilerde ve yaratıcı projelerde kendini özgür ve rahat hissedebilir.
 6. Kavuşum (135 derece): İçsel çatışmalar ve değişiklikler yaratabilir. Kişi, ilişkilerde ve sosyal hayatta uyum sağlama çabası içinde olabilir.
 7. Kavuşum (150 derece): Uyumsuzluk ve ani değişiklikler yaratabilir. Kişi, ilişkilerde ve sosyal hayatta beklenmedik olaylarla karşılaşabilir.
 8. Karşıt (180 derece): İlişkilerde büyük bir çekim ve zıtlık yaratır. Kişi, ilişkilerde denge ve özgürlük sağlamak için çaba göstermek zorunda kalabilir. Bu açı, beklenmedik olaylar ve ani değişiklikler konusunda dikkatli olmayı gerektirir.

Venüs ve Neptün Arasındaki Açılar

 1. Kavuşum (0 derece): Romantik ve hayalperest ilişkiler getirir. Kişi, sanatsal yeteneklerini ve hayal gücünü güçlü bir şekilde ifade edebilir. Ancak, bu açı yanılsamalar ve aldatılma riskini de beraberinde getirebilir.
 2. Yarısekstil (30 derece): Küçük ama olumlu bir destek sağlar. Kişi, ilişkilerde ve sanatsal ifadelerde daha ilham verici ve yaratıcı hissedebilir.
 3. Sekstil (60 derece): İlişkilerde ve sanatsal ifadelerde fırsatlar ve ilham sağlar. Kişi, yaratıcı projelerde ve romantik ilişkilerde başarı elde edebilir.
 4. Kare (90 derece): İlişkilerde ve sanatsal ifadelerde zorluklar ve yanılsamalar yaratabilir. Kişi, hayal kırıklıkları ve aldatılma riskiyle karşılaşabilir.
 5. Üçgen (120 derece): İlişkilerde ve sanatsal ifadelerde uyum ve ilham sağlar. Kişi, yaratıcı projelerde ve romantik ilişkilerde kendini rahat ve güvende hissedebilir.
 6. Kavuşum (135 derece): İçsel çatışmalar ve yanılsamalar yaratabilir. Kişi, ilişkilerde ve sanatsal ifadelerde zorluklarla karşılaşabilir.
 7. Kavuşum (150 derece): Uyumsuzluk ve hayal kırıklıkları yaratabilir. Kişi, ilişkilerde ve sanatsal ifadelerde denge sağlama çabası içinde olabilir.
 8. Karşıt (180 derece): İlişkilerde büyük bir çekim ve zıtlık yaratır. Kişi, ilişkilerde denge ve gerçeklik algısını sağlamak için çaba göstermek zorunda kalabilir. Bu açı, romantizm ve hayal kırıklıkları arasında bir denge kurmayı gerektirir.

Venüs ve Plüton Arasındaki Açılar

 1. Kavuşum (0 derece): Derin ve yoğun duygusal ilişkiler getirir. Kişi, ilişkilerde tutku ve bağlılık arar ve duygusal olarak derin bir bağ kurabilir. Ancak, aşırı kıskançlık ve güç mücadeleleri de potansiyel olarak ortaya çıkabilir.
 2. Yarısekstil (30 derece): Küçük ama olumlu bir destek sağlar. Kişi, ilişkilerde ve kişisel dönüşümlerde derinleşme ve güçlenme hissi yaşayabilir.
 3. Sekstil (60 derece): İlişkilerde ve kişisel dönüşümlerde fırsatlar ve derin bağlar sağlar. Kişi, duygusal ve psikolojik olarak büyüme ve dönüşüm yaşayabilir.
 4. Kare (90 derece): İlişkilerde güç mücadeleleri ve kontrol sorunları yaratabilir. Kişi, kıskançlık ve güven sorunlarıyla karşılaşabilir ve ilişkilerde derin çatışmalar yaşayabilir.
 5. Üçgen (120 derece): İlişkilerde güçlü bir bağ ve derin anlayış sağlar. Kişi, karşılıklı güven ve derin duygusal bağlar kurabilir.
 6. Kavuşum (135 derece): İçsel çatışmalar ve güç mücadeleleri yaratabilir. Kişi, ilişkilerde ve kişisel dönüşümlerde zorluklar yaşayabilir.
 7. Kavuşum (150 derece): Uyumsuzluk ve derin duygusal çatışmalar yaratabilir. Kişi, ilişkilerde ve kişisel dönüşümlerde denge sağlama çabası içinde olabilir.
 8. Karşıt (180 derece): İlişkilerde büyük bir çekim ve zıtlık yaratır. Kişi, güç dengelerini kurma ve ilişkilerde derin duygusal bağlar kurma arasında denge sağlamak için çaba göstermek zorunda kalabilir.