Genel

Değerlendirme Stratejileri

Değerlendirme stratejileri, bir faaliyetin veya durumun değerlendirilmesi sürecinde kullanılan ek yöntemler ve tekniklerdir. Bu stratejiler, verilerin toplanması, analizi, yorumlanması ve sonuçların raporlanması gibi adımları içerir. Değerlendirme stratejileri, hedeflere ulaşma derecesini, güçlü ve zayıf yönleri belirlemeyi, etkili kararlar almayı ve faaliyetleri geliştirmeyi sağlar. Bu stratejiler; anketler, mülakatlar, odak grupları, veri analizi gibi yöntemleri içerir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi