Genel

İhtimal ve Olasılık Arasındaki Fark Nedir?

İhtimal, bir olayın gerçekleşme olasılığını ifade ederken, olasılık ise bir olayın gerçekleşme şansını ifade eder. İhtimal, bir olayın olasılığı üzerine yapılan tahmini ifade ederken, olasılık ise gerçekleşme ihtimalinin sayısal bir değerle ifade edilmesidir. İhtimaller tahmin veya varsayımlara dayanabilirken, olasılık istatistiksel hesaplamalara ve verilere dayanır. İhtimal bir duygusal ve subjektif tahmin iken, olasılık daha nesnel ve hesaplanabilir bir kavramdır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi