Genel

Zit olan

“Zit olan” bir kelime veya ifade kendi anlamıyla çelişen, karşıt anlama sahip olan bir şeyi ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Örneğin, “kara yazı” veya “buz gibi ateş” gibi ifadeler “zit olan” örneklerdir. Bu tür ifadeler, anlatılan durumu vurgulamak veya ironik bir anlam katmak için kullanılır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi