Genel

Zenginlik ve Yoksulluk Ayrımı

Zenginlik ve yoksulluk ayrımı, bir toplumda kişilerin maddi kaynaklara erişimleri ve yaşam standartları arasındaki farklılıkları ifade eder. Zenginlik, kişilerin yüksek gelir, servet ve refah seviyesine sahip olmasıdır. Yoksulluk ise temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, düşük gelir ve yaşam standartlarına sahip olan kişilerin durumudur. Bu ayrım, sosyal, ekonomik ve eğitim fırsatlarının dağılımında belirleyici bir faktördür ve sosyal adalet ilkesini etkiler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi