Genel

Zahir sahibi olmak

Zahir sahibi olmak, bir şeyin ya da bir mülkün üzerinde tam hak ve mülkiyetini taşıma anlamına gelir. Bir kişinin, mal veya mülk üzerinde sahiplik hakkının olduğunu gösterir. Bu durumda, sahip olan kişi o şeyi kullanma, satma, devretme veya herhangi bir şekilde üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi