Genel

Yürütme Merkezi

“Yürütme Merkezi” kavramı, bir kurumun veya bir organizasyonun yönetim ve karar alma süreçlerinin merkezileştirildiği bir birim veya departmanı ifade eder. Bu merkez, genellikle üst düzey yöneticiler tarafından yönetilir ve kurumun stratejik hedeflerini belirlemek, politika oluşturmak, kaynakları yönetmek ve genel operasyonları denetlemek gibi görevleri yerine getirir. Yürütme merkezi, bir kurumun veya organizasyonun etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli olan kararları alır ve bu kararları diğer birimlere ileterek uygulanmasını sağlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi