Genel

Yurttaşlık Bilinci Oluşturma

Yurttaşlık bilinci, bir bireyin toplumun bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirme, demokratik değerlere saygı gösterme ve toplumsal dayanışmayı özümseme anlayışıdır. Bu bilinci oluşturmak için eğitim sistemimizde öğrencilere demokratik değerler, insan hakları, adalet, özgürlük gibi kavramlar aşılanmalıdır. Ayrıca toplum içinde paylaşma, yardımlaşma ve karşılıklı saygı gibi değerlerin teşvik edildiği sosyal etkinlikler düzenlenmelidir. Yurttaşlık bilinci oluşturarak daha kaliteli bir toplumsal yaşamın temelleri atılabilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi