Genel

Yurttaşlık Bilinci

Yurttaşlık bilinci, bireyin bir ülkenin yurttaşı olmanın sorumluluklarını ve haklarını bilmesi, benimsemesi ve bu çerçevede toplumun refahına katkıda bulunmasıdır. Yurttaşlık bilinci, adalet, eşitlik, dürüstlük, katılımcılık gibi değerleri içerir ve demokratik bir toplumun temelini oluşturur. Yurttaşlık bilinci, kişinin evrensel değerlere saygı duyması, topluma karşı sorumluluk sahibi olması, demokratik süreçlere katılım sağlaması gibi unsurları içerir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi