Genel

Yurttaş Hakları

“Yurttaş Hakları”, bireylerin devlet tarafından tanınan ve garanti edilen temel hak ve özgürlüklerini ifade eder. Bu haklar, vatandaşların eşitlik, özgürlük, güvenlik ve adalet gibi temel insan haklarına sahip olmalarını sağlar. Bu haklar arasında düşünce ve ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, yaşama hakkı, özel hayatın korunması gibi temel haklar yer almaktadır. Yurttaş hakları, demokratik bir toplumun vazgeçilmez bir parçasıdır ve herkesin eşit bir şekilde bu haklardan yararlanması hedeflenir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi