Genel

Yurttaş

Yurttaş, devlete bağlı olan bir ülke veya toplulukta yaşayan, o topluma ait haklara ve sorumluluklara sahip birey anlamına gelir. Yurttaşlar, anayasanın belirlediği hak ve özgürlüklere sahip olup, demokratik katılımı da sağlamakla sorumludur. Devletin güvenliği, toplumun refahı ve eşitliği için yasaları takip etmeyi ve vergilerini düzenli ödemeyi de yurttaşlık görevleri arasında yer alır. Yurttaşlık bilinci, toplumun demokratik gelişimi ve vatandaşların etkin katılımı için önemlidir. Yurttaşlar, demokratik haklarını kullanarak toplumsal sorunları çözmeye ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaya teşvik edilmektedir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi