Genel

Yine de

“Yine de” deyimi bir olayın veya durumun sonuçlarına rağmen, her şeye rağmen, her ne kadar öyle olmasa da anlamına gelir. Genellikle bir düşünceyi veya fikri örneklemek veya bir kararı açıklamak için kullanılır. Farklı görüşleri ifade ederken bu ifadeyi kullanarak, bir konunun veya durumun tüm yönlerini dikkate aldığınızı belirtebilirsiniz.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi