Genel

Yargıtay İstinaf Dairesi

Yargıtay İstinaf Dairesi, Türkiye’deki adli davaların temyiz incelemelerini yapmakla görevli olan bir yargı organıdır. İstinaf Dairesi, bir alt mahkemenin verdiği hükümle ilgili yapılan temyiz başvurularını değerlendirerek karar verir. Bu daire, kararını verirken hukuki doğruların tespitini yapar ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. İstinaf Dairesi’nin kararları dağıtıcı nitelikte olup, temyize konu davaların son incelemesi olduğu için önem taşır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi