Genel

Yargıtay Hukuk Dairesi

Yargıtay Hukuk Dairesi, Türk yargı sisteminde yer alan ve ardıl mahkemelerin verdiği kararları inceleyen, hukuki konulardaki uyuşmazlıkları çözen bir kurumdur. Türkiye’nin en üst yargı mercii olan Yargıtay’ın içinde yer alan Hukuk Dairesi, hukuki nitelikteki davaları inceleyerek geçerli yasalar çerçevesinde karar verir. Bu daire, adaletin sağlanması amacıyla hukuki prensipler doğrultusunda yargılamalar yapar ve kararlarını kesinleştirerek uygulanmasını sağlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi