Genel

Yargıtay Görevleri Nelerdir?

Yargıtay, Türkiye’nin en üst mahkemesidir. Temel görevleri, adaleti sağlamak, hukuka uygunluğun kontrolünü yapmak, yasaların yorumlanmasını ve birliğini sağlamaktır. Yüksek mahkeme olarak, yerel mahkemelerin kararlarını kesinleştirme, hukuki meseleleri değerlendirme ve uyuşmazlıklara ilişkin son kararı verme yetkisine sahiptir. Ayrıca, hukuki prensiplerin saptanması ve yasal düzenlemelerin yorumlanması gibi hukukun gelişimine katkıda bulunan önemli bir kurumdur. Yargıtay, hukuksal adaletin sağlanmasında etkin bir rol oynamaktadır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi