Genel

Yargıtay Başkanı

Yargıtay Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst düzeydeki hukuki mercii olan Yargıtay’ın başkanıdır. Yüksek yargı organı olan Yargıtay’ı yönetir ve başkanlık görevini yürütür. Yargıtay Başkanı, yargının bağımsızlığını korur, yargıya ilişkin stratejik kararlar alır, hakim ve savcı atamalarında yetkili mercii olarak görev yapar. Ayrıca yargı teşkilatının düzenlenmesi ile ilgili işlemleri gerçekleştirir ve yargı personelinin disiplin cezalarını verir. Yargıtay Başkanı, Cumhurbaşkanınca belirlenen üyeler arasından Yargıtay Genel Kurulu tarafından seçilir ve 4 yıl süreyle görev yapar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi